Journalistklubbens repskap 2019.

Klubbens sektioner samlade

Löner och arbetstider diskuterades när klubben samlades.

Den 16-17 oktober hölls Journalistklubben repskap som det kallas. En förkortning för representantskap, vilket betyder att sektionernas representanter samlas. 45 peppade fackliga från Sveriges Radios alla hörn möttes!

16 motioner behandlades, de handlade om en lång rad områden. Bland annat om löner: hur löneprocessen fungerar mellan fack och arbetsgivare, och behov av att kartlägga inte bara ojämlika löner mellan kön utan även rörande etnicitet. Motionerna handlade också om tidsbegränsade anställningar, friskvårdstimme som vi menar behövs, om arbetstider, öppna kontorslandsskap och en hel del annat.

Vi står också inför avtalsförhandlingar, vårt nuvarande kollektivavtal löper ut 31 mars 2020. Gruppvis diskuterades vad vi vill i en nytt avtal bland annat när det gäller anställningsformer, arbetstider, semester, löner och kompetensutveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *