Fällande dom för hot mot SR-journalist

Uttalande från Journalistklubben på Sveriges Radio:

Hot och kränkningar kan aldrig accepteras!

Journalistklubben på Sveriges Radio välkomnar den fällande dom mot en man som hotade Sveriges Radios migrationskorrespondent Alice Petrén.

Klubben tycker också att det är bra att rätten betonar att brottet anses vara mer allvarligt eftersom hotet riktades mot en journalist. Signalvärdet i domen är stort, då den visar utsatta journalister att det är viktigt att anmäla grova övertramp.

Förra året dödades i snitt nästan en journalist i veckan i sitt arbete världen över enligt Reportrar utan gränser. En majoritet av dem i länder som inte befinner sig i krig. Hundratals andra journalister skadas eller lever under konstant hot på grund av sin rapportering. Myndigheter, kriminella grupperingar, terrorister eller i vissa fall enskilda personer ägnar sig åt att försöka påverka rapporteringen eller få den att upphöra helt. Detta kan och får inte förekomma i en demokrati. Det fria ordet och pressfriheten är grundpelare i ett välfungerande samhälle.

Kränkningar och hot mot journalister är något vi aldrig kommer att acceptera. Vi hoppas att de av våra kollegor som utsätts söker stöd hos arbetsgivare eller hos facket och vågar ta steget att polisanmäla brotten. Gårdagens dom visar att det lönar sig att göra det.

Journalistklubben vid Sveriges Radio

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *