Corona: har jag rätt till lön?

I går gick Sveriges Radio ut till personalen om att medarbetare som reser privat till någon av de av UD utpekade högriskområden för Covid-19 vid hemkomst inte tillåts komma till jobbet på 14 dagar och under den perioden blir utan lön.

Journalistklubben vid Sveriges Radio har reagerat på den hårda tonen i den text som har publicerats på företagets internwebb. Vi har därför framfört vår hållning till arbetsgivaren enligt följande:

  • Journalistklubben anser att om man vid hemkomst (oavsett om det är en privat resa eller inte) är fullt frisk och står till arbetsgivarens förfogande ska ha rätt till lön
  • Skulle någon av våra medlemmar bli utan lön på grund av detta kommer vi driva det här i förhandling gentemot företaget

Vi fick under ett möte med arbetsgivaren 11 mars gehör för att informationen bör mjukas upp och även förtydligas. Mycket tyder dock på att det får bli en bedömning från fall till fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *