Uttalande om besparingarna på Sveriges Radio

Fackligt förtroendevalda för Journalistklubben på Sveriges Radio har 24-25 oktober träffats i ett representantskap. Mötet har beslutat att göra följande uttalande om besparingarna på Sveriges Radio.

Sveriges Radio står inför ett historiskt sparkrav. Företaget ska spara uppemot 250 miljoner kronor. Sveriges Radios ledning har varit tydlig med att det kommer innebära uppsägningar, vilket enligt oss kommer slå hårt mot innehållet och journalistiken.

Journalistklubben på Sveriges Radio är nu engagerad i en aktiv diskussion med företagets ledning kring besparingarna. Vi vill verka för att Sveriges Radios vision Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse ska fortsätta att vara en ledstjärna under den här svåra processen. Vi ser det som ett löfte till alla våra lyssnare och en garant för att vi ska kunna fortsätta producera en trovärdig och kvalitativ journalistik med både bredd och fördjupning.

Sveriges Radio har en unik roll i det demokratiska samtalet och det höga förtroendet hos allmänheten har blivit tydligt under kriser som pandemin, kriget i Ukraina och terrordådet i Bryssel. Det förtroendekapitalet tillsammans med Sveriges Radios beredskapsuppdrag är det som särskiljer oss från andra medieföretag. Besparingarna får inte leda till att detta förtroende urholkas.

Vi vill att Sveriges Radio ska fortsätta spela en viktig roll för människor i hela landet. Vi möter publikens behov både som medborgare, kultur- och nyhetskonsumenter, men också som individer i en tuff tid. Vi på Journalistklubben vid Sveriges Radio kommer fortsätta att stå upp för den uppgiften. Vi är oroliga för att sparkraven på journalistiken ska hindra oss att uppfylla löftet till våra lyssnare.

Uttalande från Journalistklubben vid Sveriges Radio antaget vid representantskap 25 oktober 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *