Journalistklubbens inställning till besparingarna på Sveriges Radio

Sveriges Radio har gått ut med att det behövs göras neddragningar på mellan 200 – 250 miljoner kronor. Av den summan behöver 130-150 miljoner sparas på programenheten, enligt SR, där all journalistik finns samlad.

Journalistklubben på SR tycker givetvis att detta är väldigt beklagligt.

Det har inletts MBL-förhandlingar mellan företaget och facken. Till att börja med hur en ny organisation för SR ska se ut.

Den inställning som Journalistklubben på SR har för våra medlemmar är bland annat:

Vi vill ha så mycket frivillighet som möjligt. Dels att personer som behöver byta arbetsuppgifter får nya uppgifter som passar den personens kompetens. Vi vill också att avgångsvederlag används så mycket som möjligt för att fler ska kunna sluta på frivilliga sätt.

Vi vill att det sparas så långt ifrån journalistiken som möjligt.

Vi vill att våra medlemmar ska ha en bra arbetsmiljö efter neddragningen. Journalisterna på Sveriges Radio jobbar redan med full fart och stort engagemang. Därför går det inte att bara dra ner antalet journalisttjänster – och göra samma sak som tidigare. Om vi måste bli färre – då måste också olika uppdrag och arbetsuppgifter tas bort. Vi vill inte se osthyvling som sparmetod.

Vi vill alltså att så få journalister som möjligt sägs upp, att de som måste sluta får så bra villkor som möjligt och att alla som jobbar kvar får en bra arbetsmiljö.

Klubbens roll är nu att i förhandlingar med arbetsgivaren så långt det går försöka minimera negativ påverkan för medlemmarna. Samt att stötta de medlemmar som har behov av det.

Du som är medlem i Journalistklubben på Sveriges Radio är välkommen att höra av dig till dina fackliga företrädare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *