Klart med nytt kollektivavtal för public service

Vi har nu ett underskrivet nytt kollektivavtal för oss inom public service!

Det är bra att vi har fått till lönehöjningar i samma nivå som övrig arbetsmarknad. Det är inte en självklarhet om arbetsgivarna hade fått välja själva.

Höjda lägsta-löner gör att golvet höjs vilket kan pressa upp lönenivåerna generellt. Även praktikanternas löner höjs som en direkt följd av höjda lägsta-löner.

Självklart hade vi velat komma längre med exempelvis mer semester, bättre anställningstrygghet för vikarier och programanställda samt höjt OB på fredagskvällar med mera. Men vi har också lyckats avstyra försämringar som arbetsgivarsidan har velat få igenom.

Summeringen är att det nya kollektivavtalet är väldigt likt det förra, förutom när det gäller lönerna.

Överenskommelsen om nya löner betyder detta för oss på Sveriges Radio:

Lönehöjningar
4,1 procent från 1 april 2023
3,1 procent från 1 april 2024

Ersättning för OB och övertid höjs i samma takt som din löneutveckling.

Höjda lägstalöner
1350 kronor mer från 1 april 2023
3,1 procent mer från 1 april 2024

Höjda praktikantlöner
5,4 procent från 1 april 2023
3,1 procent från 1 april 2024

Höjd pension
Flexpension ger högre pension samt även möjlighet att gå ner i arbetstid när pensionen närmar sig.

Är jag garanterad en viss summa eller procent? Nej, det finns inget garanterat belopp i det nya kollektivavtalet. Vi har individuell lönesättning. Enskilda personer kan alltså både få mer eller mindre än 4,1 procent i lönehöjning i år.

Mer information om det nya kollektivavtalet finns på Journalistförbundets hemsida: sjf.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *