Uttalande om programanställningen vid Sveriges Radio

Vi anser att programanställningsformen missbrukas inom Sveriges Radio.

Uttalande från repskapet för Journalistklubben vid Sveriges Radio 11 november 2021

Många, om inte en majoritet, av de programanställda har exakt samma arbetsuppgifter som en tillsvidareanställd eller en vikarie. 

En programanställd kan i dag vara en producent, en programledare, en nyhetssändare, en digital redaktör, en nyhetsreporter, livereporter eller arbetar under alla dessa befattningar. Detta på ett sätt som inte är avgränsat till specifika program eller programprojekt. I praktiken används anställningsformen som ett sätt att undvika förtursrätt och ta in ambitiösa och duktiga medarbetare utan att behöva ta ansvar för deras långsiktiga trygghet. 

Den ursprungliga tanken med programanställningen anser vi är god. Att en person med specialkompetens ska kunna tillföra en redaktion något som inte redan finns där. Ge röst åt fler och skapa bättre innehåll.  

Det går alltid att diskutera enskilda fall för och emot, men på systemnivå anser vi att programanställningsformen överutnyttjas på ett sätt som inte var menat från början. 

Vi vill att tillsvidareanställningar används i högre grad inom företaget och att andelen programanställningar begränsas. Om inte detta sker måste vi allvarligt överväga att verka för att Journalistförbundet säger upp programanställningsavtalet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *