Nya fasta tjänster på P4-kanalerna

Det blir fler fasta tjänster på de lokala P4-kanalerna! Ett 20-tal personer ska anställas runtom i landet.

Journalistklubben har i åratal påtalat behovet av mer resurser för lokala kanaler, speciellt eftersom det är tufft att hela tiden skola in nya vikarier.

Vi på Journalistklubben på Sveriges Radio är därför glada över företagets besked om att det ska läggas mer pengar på tillsvidareanställd personal, och vi tar också till viss del åt oss av äran!

Tanken med att anställa en extra personen är att minska på behovet av tillfälliga vikarier. En anställd person på den lokala kanalen, vilket kan vara olika personer olika dagar, ska i stället hoppa in där det saknas nån.

Varje tillsättning kommer förhandlas på varje lokal kanal. Så jobbar du på en lokal P4-kanal och inte har hört nåt från er chef, så ställ frågan!

Krav för avtalsrörelsen mejslades fram

Mer semester och bättre arbetsvillkor. Det är några av sakerna som Journalistförbundet tar med i förhandlingarna inför ett nytt kollektivavtal för Public Service som ska börja gälla i april år 2020.

Det var något som kom fram när ett 100-tal företrädare för fackklubbarna inom alla avtalsområden, det vill säga exempelvis från SR, SVT, UR, TV4, dagspress, bemanningsanställda och tidskrift, samlades 3-4 december på Journalistförbundets avtalskonferens.

– Det är härligt att se det engagemang som finns. Det är tydligt att arbetsmiljö och återhämtning är viktiga frågor för förbundets medlemmarna, säger Johanna Lindblad Ahl, ordförande för Journalistklubben på Sveriges Radio.

Den första dagen var Journalistförbundets motpart, Medieföretagen, inbjudna. De talade om behovet av att ha lägre lönehöjningar och att det ska vara lättare att både anställa och att avsluta en anställning. Och att arbetstidsförkortningar inte är något som de är intresserade av.

Dag två mejslades kraven som Journalistförbundet ska ta med in i avtalsförhandlingen fram. Det talades om stressiga arbetsplatser och behov av arbetstidsförkortning. Också om en förbättrad löneprocess där facket har en tydlig plats vid bordet.

Det här är några av kraven som togs fram under detta möte:

  • Fler semesterdagar
  • Förbättrade villkor vid utlandstjänstgöring
  • Bättre reglering för beredskapstid
  • En vikarie för ett vikariat
  • Tryggare anställningar
  • Stärkta krav på kompetensutveckling

Hela listan hittar du här.

Vår ordförande för Journalistklubben på Sveriges Radio, Johanna Lindblad Ahl, var en av de som valdes in i Journalistförbundets avtalsdelegationen, som är den grupp som ska jobba med avtalsförhandlingen under vårterminen. Vilka fler som ingår i delegationen kan du läsa här.

Klubbens sektioner samlade

Löner och arbetstider diskuterades när klubben samlades.

Den 16-17 oktober hölls Journalistklubben repskap som det kallas. En förkortning för representantskap, vilket betyder att sektionernas representanter samlas. 45 peppade fackliga från Sveriges Radios alla hörn möttes!

16 motioner behandlades, de handlade om en lång rad områden. Bland annat om löner: hur löneprocessen fungerar mellan fack och arbetsgivare, och behov av att kartlägga inte bara ojämlika löner mellan kön utan även rörande etnicitet. Motionerna handlade också om tidsbegränsade anställningar, friskvårdstimme som vi menar behövs, om arbetstider, öppna kontorslandsskap och en hel del annat.

Vi står också inför avtalsförhandlingar, vårt nuvarande kollektivavtal löper ut 31 mars 2020. Gruppvis diskuterades vad vi vill i en nytt avtal bland annat när det gäller anställningsformer, arbetstider, semester, löner och kompetensutveckling.

Uttalande om vikariesituationen

Snuttjobbare var ett nytt nordiskt begrepp som uppkom när Journalistklubbarna från YLE, SR, SVT, DR och NRK samlades den 23 och 24 september på NRK i Oslo. Här är uttalandet som gjordes vid det mötet.

Under vårt möte skapades ett nytt nordiskt begrepp: ”snuttjobbare”.

Ett samlat uttryck för kolleger som är återkommande anställda på korta kontrakt, timavlönade för en dag eller som fyller ett stadigvarande behov utan att få en fast anställning.

Vi ser alla att våra företag har kreativa strategier för att undvika att tillsvidareanställa dessa personer. Detta påverkar både ”snuttjobbarna” och de fast anställda – och i slutändan även journalistiken – negativt.

Vi kräver att våra respektive företag i högre grad tar ansvar för trygga anställningar av hänsyn till journalistiken samt arbetsmiljön och privatlivet för alla anställda.